shkarëzimë

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SHKARËZIMË f.

  • Vend i rrëpirët ku rrëshqet dheu, shkazmë, rrëshqitë; vend i pjerrët e i lëmuar ku rrëshqasin fëmijët duke u lëshuar nga lart; rrokullimë. U ngjitën nëpër ca shkarëzima.