shifër

Nga Wiktionary

Shqip[redaktoni]

Emër[redaktoni]

shifër f.

  1. mat. Shenjë e veçantë që shënon një numër. Shifra arabe (romake). Shifra dhjetore. Numër me shumë shifra.
  2. Numër i paraqitur me anë të këtyre shenjave; shumë, sasi; tregues i një veprimtarie a i një gjendjeje, i paraqitur me numra; të dhëna që shprehen me numra. Shifra të sakta (të zmadhuara, të zvogëluara, të rrumbullakosura). Shifra zyrtare. Shifrat përfundimtare. Shifra orientuese. Shifra astronomike. Me gjuhën e shifrave. I ka fryrë shifrat.
  3. vet. nj. Sistem numrash që përdoren për njoftime të fshehta. Shifra sekrete. Telegram (radiogram) (me) shifër. Njoftoj me shifër.