separatizëm

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SEPARATIZËM m.

  • Përpjekje për t'u shkëputur nga një tërësi a bashkësi e organizuar politike, ekonomike etj.; rrymë dhe lëvizje e një grupi popullsie me tipare kombëtare të veçanta për t'u shkëputur dhe për të fituar vetëqeverisjen ose pavarësinë nga një shtet ose nga një federatë ku bën pjesë. Separatizëm feudal. hist. përpjekjet e feudalëve për të mos iu nënshtruar pushtetit qendror të mbretit. Shfaqje të separatizmit.