separatist

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SEPARATIST m.

  • Përkrahës i separatizmit ose pjesëmarrës në një lëvizje separatiste. Separatistët baskë.

SEPARATIST mb.

  • Që ka të bëjë me separatistët e me separatizmin; që kërkon shkëputjen nga një tërësi a bashkësi e organizuar politike, ekonomike etj., që përkrah separatizmin. Lëvizje separatiste. Prirje (qëllime) separatiste. Kryengritësit separatistë.