sektorial

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SEKTORIAL mb.

  • 1. Që ka të bëjë me një sektor; që ndahet sipas sektorëve të ndryshëm. Kufij sektorialë. Ndarje sektoriale e punës në bujqësi.
  • 2. fig. keq. Që shikon ose mbron vetëm interesat e ngushta të një sektori. Frymë sektoriale. Prirje të ngushta sektoriale.