sati

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SATI pyet.

  • Përdoret në fjali pyetëse për të pyetur drejtpërdrejt ose tërthorazi për vendin që zë një send a një qenie në një radhë gjatë numërimit. I sati je ti? I sati doli? Kush e di për të satën herë shumë herë.