sata

Nga Wiktionary

SATA pyet.

  • Përdoret në fjali pyetëse për të pyetur drejtpërdrejt ose tërthorazi për vendin që zë një send a një qenie në një radhë gjatë numërimit. E sata ditë është që po vjen? Kush e di për të satën herë shumë herë