sasior

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SASIOR mb.

  • Që ka të bëjë me sasinë, që lidhet me sasinë, i sasisë; nga pikëpamja e sasisë, nga ana sasisë. Tregues sasior. Shtim sasior. Nga ana sasiore. Ndryshime të rëndësishme sasiore.
  • Analizë sasiore kim. studim i përbërjes së një lënde, duke përcaktuar sasinë e elementeve që përbëjnë.