sanksionoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SANKSIONOJ kal. drejt.

  • Miratoj përfundimisht një vendim, një plan, një detyrë etj. dhe i jap fuqi ligjore; miratoj dhe e bëj të detyrueshëm për t'u zbatuar një ligj, një masë, një vendim etj. E sanksionoi me ligj. Kushtetuta sanksionon detyrat dhe të drejtat e qytetarëve. I sanksionoi me luftë e gjak.