sanitare

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SANITARE f.

  • 1. Fem. e SANITAR,~I. Sanitarja e kompanisë. Nënreparti i sanitareve.
  • 2. Punonjëse e shëndetësisë, që mban pastërtinë në një qendër shëndetësore dhe që u bën shërbime të ndryshme të sëmurëve. Sanitarja e pavijonit.