sanguin

Nga Wiktionary

SANGUIN mb. psikol.

  • 1. Që është shumë i gjallë, i lëvizshëm dhe që nxitet shpejt nga ngacmuesit e jashtëm. Temperament (tip) sanguin. Njeri sanguin.
  • 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.