Jump to content

saldo

Nga Wiktionary

SALDO f.

  • 1. fin. Ndryshimi ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve në llogarinë e një ndërmarrjeje, të një institucioni etj. Saldo aktive (pasive).
  • 2. treg. Ndryshimi ndërmjet importit dhe eksportit të një shteti, i shprehur në të holla. Saldo aktive (pasive) e tregtisë së jashtme. Doli me saldo aktive.