saktësim

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SAKTËSIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve SAKTËSOJ, SAKTËSOHET. Saktësimi i datës. Saktësimi i një dëshmie (i një deklarate, i një thënieje).
  • 2. Hollësi, e dhënë ose shpjegim që plotëson diçka, duke e bërë më të qartë e më të përpiktë. Një saktësim i nevojshëm. Bëj një saktësim. Kërkoi saktësime për një pikë.