sahan

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SAHAN m.

  • Enë gjelle prej bakri si pjatë e thellë, çanak, misur; sasia e gjellës që nxë kjo enë. Sahan bakri. Sahan i kallajisur. Një sahan me gjellë. E shtiu në sahan. Lau sahanët. Hëngri një sahan plot.
  • Lëpin sahanët (çanakët) e dikujt keq. shih te LËPIJ. I ka sahanët pa kapak shih te KAPAK,~U.