sadopak

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SADOPAK ndajf.

  • Qoftë edhe në një masë fare të vogël, qoftë edhe fare pak. Një vend sadopak i zhvilluar. Do ta dinte sadopak. Ka lënë sadopak gjurmë. Nuk e ndryshoi sadopak qëndrimin. Nuk lejojmë sadopak cenimin e të drejtave.