rys

Nga Wiktionary

RYS kal.

  • 1. E stërvit dikë, e bëj të regjur; e kalit.
  • 2. I mbush mendjen, e bind. I rys mendjen. Nuk e rysi dot.