rrjedhimor

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

RRJEDHIMOR mb. gjuh.

  • 1. Që lidh një fjali të varur, e cila tregon rrjedhim a pasojë, me një fjali drejtuese (për lidhëzat: aq sa, sa që, kështu që, sa etj.).
  • 2. Që lidhet me lidhëza të tilla dhe tregon rrjedhimin a pasojën e një veprimi (për fjalitë). Fjali rrjedhimore (p.sh. «Fliste me zë aq të ulët, sa mezi dëgjohej»).