rrezatues

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

RREZATUES mb.

  • 1. Që lëshon rreze drite ose energjie; që ndriçon me rreze. Dielli rrezatues. Yje rrezatuese. Lëndë rrezatuese.
  • 2. fig. Që shkëlqen nga një ndjenjë e brendshme. Fytyrë rrezatuese.
  • 3. fiz. Që lind nga një rrezatim; që ka të bëjë me rrezatimin, i rrezatimit. Energjia rrezatuese. Sipërfaqja rrezatuese.
  • 4. si em. ~, ~I m. ~, ~IT. Pajisje e posaçme ose trup që lëshon rreze drite a energjie, të cilat përdoren për një qëllim të caktuar. Rrezatues i fuqishëm. Rrezatues drite (zëri).