rregullore

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

RREGULLORE f.

  • Tërësia e rregullave dhe e normave që shërbejnë për të siguruat mbarëvajtjen e punës në një fushë të caktuar; përmbledhje rregullash, sipas të cilave duhet bërë një punë a një veprimtari; tërësia e rregullave që përcaktojnë në mënyrë të hollësishme se si duhet zbatuar një ligj; libri me këto rregulla. Rregullore e brendshme. Rregullore ushtarake. Rregullore agroteknike. Rregullore e atletikës. Rregullore e shkollës. Rregullore e disiplinës (e shërbimit të rojës, e luftimit). usht. Rregullore e shërbimit teknik. Rregullore e pushkës (e automatikut). usht. Rregullore për të drejtat e autorit. Miratimi (zbatimi) i rregullores. Hartoj rregulloren. Shkel rregulloren. E lejon rregullorja. Sipas rregullores.