rrëfim

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

RRËFIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve RRËFEJ, RRËFEHEM. Rrëfimi i një ngjarjeje. Rrëfimi i përmbajtjes. Rrëfimi i mëkateve. fet.
  • 2. Tregim i shkurtër, rrëfenjë. P


rëfim lirik (poetik). Rrëfim i bukur. Libër me rrëfime. Shkruaj një rrëfim.

  • 3. fig. Pranimi i hapur i një të fshehte ose i të metave e i fajeve të veta, tregim i çiltër për veten. Rrëfim i plotë (i çiltër). Bëri një rrëfim.
  • 4. fet. Rit i fesë së krishterë, sipas të cilit besimtari detyrohet t'i tregojë priftit për çdo gjë që ka bërë e menduar në kundërshtim me dogmën fetare e që feja e quan mëkat dhe të pendohet e të kërkojë falje për to (në vendet ku vepron kisha e krishterë). Riti i rrëfimit. Qela e rrëfimit.