ritual

Nga Wiktionary

RITUAL m. libr.

  • 1. Tërësia e riteve të jashtme, që bëheshin gjatë një ceremonie fetare. Ritual fetar. Ritual pagan.
  • 2. Tërësia e veprimeve të jashtme, që bëhen në mënyrë të rregullt e të pandryshueshme për të kryer diçka. Ritual i ri (i vjetër). Rituali i ngrënies (i mikpritjes).

RITUAL mb. libr.

  • Që i përket ritit; që bëhet sipas një riti. Festë rituale. Ceremoni rituale. Këngë (pjesë) rituale.