ritheksoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

RITHEKSOJ kal.

  • Theksoj përsëri, vë përsëri në dukje. Ritheksoj kërkesën (qëllimin, besnikërinë). Ritheksoj rolin (rëndësinë). Ritheksoj me forcë (në mënyrë të prerë).