rit

Nga Wiktionary

RIT m.

  • 1. Tërësia e zakoneve që bëhen sipas një rregulli të ngulitur nga tradita për raste të caktuara të jetës së përditshme; ceremoni. Rit i veçantë (solemn). Ritet popullore. Riti i dasmës (i varrimit). Kryej një rit.
  • 2. Tërësia e veprimeve të një kulti fetar, që bëhen sipas një rregulli të caktuar nga dogma. Rit fetar. Kryejnë ritet.
  • 3. Kult fetar i caktuar. I ritit ortodoks.