riorganizoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

RIORGANIZOJ kal.

  • Organizoj një mënyrë të re, i ndryshoj organizimin e mëparshëm zakonisht për ta përmirësuar e për t'ua përshtatur kërkesave a nevojave të reja. Riorganizoj shkollën. Riorganizoj ushtrinë. Riorganizoj skuadrën. Riorganizoj ekonominë (prodhimin). Riorganizoj punën (forcat).