rim

Nga Wiktionary

RIM m.

  • Vijë e hapur nga ujërat e shirave; shteg, rrugë e ngushtë. Lë një rim.