rikopjoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

RIKOPJOJ kal.

  • Kopjoj përsëri diçka të shkruar a të botuar; nxjerr kopje tjetër. Rikopjoj dorëshkrimin. Rikopjoj një vjershë (një tekst). Rikopjoj me dorë (me makinë shkrimi).