rezultante

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

rezultantje të disa forcave të tjera të zbatuara së bashku mbi një trup; shumë gjeometrike e dy ose e më shumë vektorëve. Rezultantja e dy forcave paralele. Gjej rezultanten.

  • 2. fig. Pasojë, rrjedhim i shumë faktorëve të tjerë, që veprojnë së bashku. Rezultante e përbashkët. Rezultantja e forcave (e faktorëve, e përpjekjeve).