rende

Nga Wiktionary

RENDE f.

  • Fletë e rrafshët ose e lakuar prej metali a prej plastike, me vrima e me dhëmbëza, që shërben për të grirë perime ose fruta, grirëse. Rende e imët. Grij në rende.