rem

Nga Wiktionary

REM m.

  • 1. Bakër. Enë prej remi.
  • 2. Kripë bakri, që zë një enë, bakër. Ena zuri rem. Remi i tepsisë.