rekomandoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

REKOMANDOJ kal.

  • 1. E këshilloj a e porosit dikë si të veprojë ose si të bëjë diçka; i jap mendim të mirë për diçka duke ia paraqitur këtë si të vlefshme për ta pranuar ose për të punuar me të; këshilloj. I rekomandoj një bar (një mjekim, një pushim). I rekomandoj një libër (një vepër).
  • 2. Jap mendim të mirë me shkrim për cilësitë politike e morale të dikujt, që përgatitet për t'u pranuar në radhët e një partie ose organizate. Rekomandoj një shok (një shoqe).
  • 3. I lutem dikujt të ketë kujdes për dikë për ta përkrahur a për ta ndihmuar; ia paraqit dikë me cilësi të përshtatshme për një punë.