redaktor

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

REDAKTOR m.

  • 1. Ai që bën redaktimin e një shkrimi a të një vepre përpara se të botohet. Redaktor letrar (teknik). Redaktor i veprës (i fjalorit, i përkthimit). Zyra e redaktorit. Punon si redaktor.
  • 2. Anëtar i redaksisë së një gazete a reviste ose të radiotelevizionit; anëtar i redaksisë së një libri ose të një përmbledhjeje shkrimesh. Redaktor përgjegjës. Redaktorët e gazetës (e revistës, e radios). Redaktorët e librit (e përmbledhjes).