recension

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

RECENSION m.

  • Vlerësim kritik me shkrim për një vepër artistike, për një punim shkencor, për një shfaqje etj., duke dhënë përmbajtjen dhe duke vënë në dukje anët e mira e të metat. Recension kritik (paraqitës). Recension për një libër (revistë, film, dramë). Autori i recensionit. I bëj recensionin. Botoj një recension.