rebus

Nga Wiktionary

REBUS m. libr.

  • 1. Gjëegjëzë, në të cilën paraqitet me vizatime, me shifra, me shkronja a me shenja të tjera një fjali ose një shprehje, që duhet gjetur. Rebus numrash. Zgjidhja e rebusit.
  • 2. fig. Diçka me përmbajtje të ngatërruar e të pakuptueshme, që duhet zgjidhur; diçka e vështirë për ta zbërthyer a për ta kuptuar.