reagoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

REAGOJ jokal.

  • 1. biol. fiziol. I përgjigjem një ngacmimi të jashtëm, veproj nën ndikimin e një ngacmimi. Reagon lëkura (organizmi, trupi). Reagon bima (kafsha). Reagon ndaj dritës (zhurmës, temperaturës). Reagon shpejt (menjëherë).
  • 2. libr. I përgjigjem me fjalë, shpreh mendimin a qëndrimin për diçka që thuhet ose që bëhet, shpreh përshtypjet e mia për diçka. Reagoi gjithë klasa (salla). Reagon me gjallëri. Nuk reagoi fare.
  • 3. libr. Kundërshtoj për diçka që bëhet, veproj si përgjigje kundër diçkaje, kundërveproj. Reagoi me forcë.
  • 4. libr. Kuptoj një vërejtje ose një kritikë që më bëhet dhe ndryshoj qëndrim. Reagoi drejt.
  • 5. vet. veta III kim. Hyn në veprim me një lëndë tjetër.