raft

Nga Wiktionary

RAFT m.

  • 1. Orendi në trajtë të një kutie të madhe me kapakë e me të ndara, që shërben për të mbajtur plaçka e sende të tjera, dollap. Raft rrobash (librash, enësh, veglash). Raft në mur. Raft me pasqyrë. Kapakët e raftit. Vë (mbaj) në raft. Hap (mbyll) raftin.
  • 2. Dërrasë e mbështetur brinjazi në faqe të murit, për të vënë sende mbi të, sergjen.