radiostacion

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

RADIOSTACION m.

  • Tërësia e aparateve dhe e pajisjeve të ndryshme që shërbejnë për përhapjen dhe marrjen e valëve të radios; qendër për dhënien e programeve të ndryshme me anë të radios. Radiostacion dhënës (marrës). Radiostacion lokal. Qendra e radiostacionit.