radiolokacion

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

RADIOLOKACION m.

  • 1. Mënyrë për të gjetur vendin, largësinë dhe drejtimin e lëvizjes së një objekti në ajër, në ujë ose mbi tokë, duke dërguar valë radari dhe duke kapur pasqyrimin e tyre. Aparatet e radiolokacionit. Parimi i radiolokacionit. Teknika e radiolokacionit. Zbuloj (studioj) me radiolokacion.
  • 2. Tërësia e aparateve dhe e pajisjeve të zbulimit me anë të radarit. Qendër radiolokacioni.