rabat

Nga Wiktionary

RABAT m. treg.

  • Pjesë përbërëse e çmimit të shitjes me pakicë për një mall, e cila shërben për të mbuluar shpenzimet e qarkullimit të ndërmarrjes tregtare dhe për të siguruar një të ardhur si fitim. Rabati tregtar. Zbritja e rabatit. Shitje me (pa) rabat.