qepore

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

QEPORE I f. bot.

Pjesa e nëndheshme e disa bimëve barishtore, që ka trajtën e një koke të rrumbullakët e pak të zgjatur si të qepës dhe prej shumë fletësh të mbledhura njëra mbi tjetrën. Qeporja e zambakut. Degëzat e qepores.


QEPORE II f.

shih SMALT, ~I 1.