qarkor

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

QARKOR m. hist. bised.

Komiteti qarkor i Partisë Komuniste të Shqipërisë ose i Rinisë Komuniste të Shqipërisë gjatë Luftës Nacionalçlirimtare dhe në vitet e para pas Çlirimit.QARKOR mb.

1. Që bëhet a që kryhet në trajtën e një rrethi; rrethor. Lëvizje qarkore. Mbrojtje qarkore. Vrojtim qarkor.

2. vjet. Që kishte të bënte me qarkun si ndarje kryesore tokësore e administrative, që i përkiste qarkut, i qarkut. Komiteti qarkor i Partisë Komuniste të Shqipërisë. Komiteti qarkor i Gjirokastrës (i Korçës).

  • Letër qarkore shih QARKOR/E,~JA.