pyetësor

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

PYETËSOR m. libr.

Fletë a libërth që përmban një varg pyetjesh, të cilat bëhen metodikisht për të mbledhur të dhëna për diçka, për kërkime e studime në një fushë të caktuar a për një problem të caktuar. Pyetësori i dialektologjisë (i Atlasit dialektologjik).