psalm

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

PSALM m. fet.

Secila nga këngët e lutjet fetare që përbëjnë një libër më vete në «Dhiatën e vjetër»; këngë kishtare. Psalmet e shenjta. Këndonte psalme.