protozoar

Nga Wiktionary

PROTOZOAR mb. zool

1. Njëqelizor. Kafshët protozoare.

2. si em. ~,~I m. kryes. ~Ë, ~ËT. Njëqelizorët.