proton

Nga Wiktionary

PROTON m. fiz.

Secila prej grimcave të vogla që kanë ngarkesë elektrike pozitive të barabartë me ato të elektroneve dhe që përbëjnë së bashku me to bërthamën e atomit. Ngarkesa e protonit. Bërthama e atomit të hidrogjenit ka vetëm një proton.