promotor

Nga Wiktionary

PROMOTOR m. libr.

Ai që i jep shtytjen e parë një pune, një veprimtarie etj., nxitësi i parë a kryesor i diçkaje. Promotor i bashkimit kombëtar (i shpalljes së pavarësisë). U bë promotor.