projekt

Nga Wiktionary

PROJEKT m.

1. Plani i një ndërtese, i një ure a i ndonjë vepre tjetër, që paraqet me hollësi veprën e pjesët e saj dhe shërben gjatë ndërtimit; skema e diçkaje që do të ndërtohet, vizatimi teknik i diçkaje; fleta ku është paraqitur ky plan. Projekt tip. Projekt ndërtese (banese). Projekti i uzinës. Projekti i fshatit të ri. Bëri projektin. Palosi projektin.

2. Teksti i parë i një dokumenti, i një plani etj. që parashtrohet për shqyrtim e miratim. Projekti i Kushtetutës. Projekti i deklaratës. Miratuan projektin e paraqitur.

3. fig. libr. Plani i një pune për të ardhshmen; ide a mendim që kemi për diçka; shestim. Është në projekt. Kam ca projekte në kokë.