profesionist

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

PROFESIONIST m.

Ai që e ushtron një profesion duke pasur përgatitje të veçantë; ai që është i përgatitur mirë për mjeshtërinë e vet; kund. amator; diletant. Profesionist i mirë. Profesionistët dhe amatorët.


PROFESIONIST mb.

Që ushtron një profesion duke pasur përgatitje të veçantë; që ka përgatitje të mirë për mjeshtërinë e vet; që ka të bëjë me profesionistët, që bëhet nga profesionistët, i profesionistëve; kund. amator; diletant. Artist (këngëtar) profesionist. Fotograf profesionist. Teatër profesionist. Estradë profesioniste.