prime

Nga Wiktionary

PRIME f. vet.

1. Mjekime me barna popullore. Prime plakash (grash). Bënte prime.

2. vjet. Yshtjet, magjitë, nuskat etj, që përdoreshin në të kaluarën gjoja për t'u shëruar nga një sëmundje. S'ngjallet i sëmuri me prime.