prier

Nga Wiktionary

PRIER kal.

1. shih PJERR 1. Prori sytë (kokën) nga e majta. Kali e prori anën.

2. jokal. vet. veta III. Anon barra që i është ngarkuar një kafshe. Prori kali.

3. jokal. vet. veta III. Merr një rrugëzgjidhje të caktuar, anon. Nga po prierte davaja?