president

Nga Wiktionary

PRESIDENT m.

1. Ai që zgjidhet për të drejtuar një organizatë a një institucion politik e shoqëror të rëndësishëm; kryetar. President i Federatës Botërore të Shahut.

2. Kryetari i shtetit në disa vende me regjim republikan, i zgjedhur për një kohë të caktuar. Presidenti i republikës.